Rośliny owocujące to kolejny dział w naszej szkółce. Do tej grupy należą rośliny o jadalnych owocach oraz te, które owocują obficie dając pożywienie ptakom w zimie.

zx1   zx2

Warto posadzić rośliny owocujące w ogrodzie, to doskonałe rozwiązanie  by szarą jesienią i zimą móc obserwować ptaki przylatujące do ogrodowej stołówki.

Oferta skierowana do klientów detalicznych.

zx